Bij Kendo dojo Yoshind­ō streven we naar een veilige omgeving, waar we hard, eerlijk en met plezier kunnen trainen. Kendo is een Budo discipline (oosterse gevechtskunst) waarbij geestelijke en lichamelijke ontwikkeling centraal staat. Kendo is bovenal ook een semi-contact wedstrijd sport. Daarom staan wij voor de volgende kernwaarden:

Kendo dojo Yoshind­ō is een plek waar we:

 – veilig samen Kendo kunnen trainen.

–  respect hebben voor elkaar en er naar streven het beste in elkaar boven te halen

–  plezier kunnen beleven in Kendo

Hieronder vind je onze gedragscode in de vorm van afspraken en protocollen, deze gedragscode is een aanvulling op onze algemene voorwaarden.

[Gedragscode laatst bijgewerkt: 24 november 2023]

Bij Kendo dojo Yoshind­ō zorgen we voor en leren van elkaar. In de dojo maken we geen onderscheid tussen afkomst, herkomst, religie of andere overtuigingen. We discrimineren niet. De dojo is bovenal de plek om met plezier Kendo te beoefenen, onbevooroordeeld samen te trainen en vriendschappen te sluiten.

Kendo is een mentale en fysiek uitdagende discipline. Er is in de dojo geen plek voor agressie, misbruik, intimidatie en pesterijen. 

We zorgen ervoor dat we mentaal en fysiek in staat zijn om veilig samen te trainen. Trainen / aanwezig zijn onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan. 

De dojoleiding kan iemand op ieder moment (permanent) de toegang tot de dojo ontzeggen. Bijvoorbeeld in het geval van verstorend, onveilig en/of grensoverschrijdend gedrag. 

Kendo dojo Yoshind­ō staat voor een rookvrije generatie. Roken / vapen rondom de dojo is ongewenst.

Om veilig samen te kunnen trainen zorgen we voor een goede persoonlijke hygiene en deugdelijk materiaal. 

We houden ons aan de dojo etiquette.( Geen zorgen. Deze leer je van ons)

We volgen de aanwijzingen van de de leraren (sensei en sempai) op.

Heb je vragen of opmerkingen over veiligheid in de dojo, laat het de dojoleiding vooral weten!

We respecteren elkaars privacy binnen en buiten de dojo. Dit geldt zeker ook voor social media gebruik.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om foto’s / filmpjes te maken in de kleedkamers. 

Foto’s / filmpjes gemaakt tijdens de 13+ en volwassenen training mogen uitsluitend gemaakt en/of gedeeld worden na toestemming van de aanwezigen. 

Indien aanwezigen minderjarig zijn, dan is uitdrukkelijke toestemming van de ouders / voogd vereist. 

Foto’s en filmpjes van <13 jeugdtrainingen mogen uitsluitend gemaakt en/of gedeeld worden met toestemming van de ouders of voogd.

Twijfel je over of je iets wel of niet mag delen op social media, vraag dit dan eerst aan de dojoleiding. 

We betreden de dojo (zaal) alleen op blote voeten of met sokken. 

In de dojo wordt niet gegeten en/of gedronken.

We zorgen ervoor dat onze uitrusting in goede staat is. 

Tijdens de lessen verlaat je alleen de dojo als je toestemming gevraagd hebt aan de sensei / sempai

Als je je niet goed voelt, laat dit dan altijd aan dojoleiding / sempai weten, voordat je de dojo verlaat en/of richting huis wilt.

Kendo dojo Yoshindo staat onder leiding van de bestuurders van Stichting Yoshind­ō Houten. De stichting en dojo hebben geen winstdoelstelling. De doelstelling van de Stichting is om Budo en met name Kendo te laten groeien in de regio Houten en omstreken. 

De bestuurders (Fleur en Patrick) zijn tevens de dojoleiding van Kendo dojo Yoshind­ō. Zij doen dit op geheel vrijwillige basis en ontvangen hier behalve een onkostenvergoeding, geen salaris voor. 

De dojoleiding is lid van de Nederlandse Kendo Renmei (Bond). De dojoleiding is aangetoond bekwaam in het leiden van Kendo trainingen. Fleur is 6e dan Kendo en voormalig captain van het Nederlandse damesteam. Patrick is 4e dan Kendo en NOC*NSF gecertificeerd leraar martial arts niveau 3. Beiden hebben ruim 20 jaar Kendo ervaring en verzorgen ook lessen in andere dojo.

De dojoleiding kan op verzoek een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. De dojoleiding vernieuwt minimaal eens in de 2 jaar de VOG

Op het moment dat iemand anders dan de bestuurders zich structureel en vrijwillig in wil zetten voor Kendo dojo Yoshind­ō, dan kan deze persoon dit kenbaar maken bij het bestuur. Na overweging en een intakegesprek kan het bestuur overgaan tot het benoemen tot vrijwilliger. Hiervoor zijn een aantal zaken randvoorwaardelijk.

1. De vrijwilliger in kwestie dient een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen, geldig op het moment van aanvraag. (Aanvraag en kosten gaan via Stichting Yoshindo).

2. De persoon in kwestie neemt zelf lessen af, of is op enige andere manier direct verbonden aan de dojo. 

3. De persoon in kwestie heeft geen strijdige belangen.

4. Afhankelijk van de rol van de vrijwilliger kan gevraagd worden om bepaalde kwalificaties aan te tonen / te overleggen.

5. Na benoeming wordt de vrijwilliger en zijn/haar rol gepubliceerd op de website van Kendo dojo Yoshindo

6. De VOG van vrijwilligers wordt periodiek vernieuwd. (Minimaal eens in de 2 jaar, maar afhankelijk van de activiteiten kan dit ook vaker.)

7. De vrijwilliger gaat akkoord met de ‘omgangsregels vrijwilligers’ en tekent de vrijwilligersovereenkomst.

8. De bestuurders kunnen op ieder moment de status van vrijwilliger weer intrekken.

Kendo Dojo Yoshindo staat voor een (sociaal) veilige sportomgeving.

Mocht je je niet veilig voelen in de dojo; is er bijvoorbeeld sprake van agressie, intimidatie, misbruik pesterijen? Meld dit dan bij de dojoleiding. We gaan vertrouwelijk om met de meldingen en zullen samen naar een oplossing zoeken. De dojoleiding is benaderbaar, neemt je ten alle tijden serieus en schakelt indien nodig de juiste instanties in. 

Omgang met minderjarigen, kwetsbaren en hulpbehoevenden

Bij de omgang met minderjarigen, kwetsbaren en hulpbehoevenden geldt een vier-ogen beleid.

Als hulp nodig is met omkleden, dan gebeurt dit met in achtneming van een vierogen beleid. Hulp van ouders en verzorgers heeft de voorkeur.

We staan voor een open en transparante omgeving. Ouders en verzorgers, mogen trainingen bijwonen. Dit kan bijvoorbeeld vanaf de tribune in de zaal.

Relaties tussen begeleiders, trainers en vrijwilligers met sporters onder de 16 jaar zijn uitdrukkelijk verboden en vallen in bepaalde gevallen onder misbruik. Zie hiervoor ook: Centrum Veilige Sport

Samen veilig

(Sociale) veiligheid is iets waar we samen verantwoordelijk voor zijn. Zie je punten van verbetering of heb je vragen, laat het de dojoleiding weten.

Vertrouwens Contact Personen (VCP)

Op het moment dat je je verhaal niet kwijt kunt of wilt bij de dojoleiding, dan is er een vertrouwens contact personen (VCP) buiten Kendo dojo Yoshind­ō, die je (anoniem) kunt benaderen. 

Vertrouwenspersoon Nederlandse Kendo Renmei (Bond)
naam: Marije Wouters 
email: vcp/at/nkr.nl (vervang /at/ door @)
telefoon: 06-19628999

Als Stichting Yoshindo en de Bond geen optie voor je zijn dan kun je ook terecht bij Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl/contact hier vind je bijvoorbeeld ook de SpeakUp Chat waar je anoniem in contact kunt komen met Centrum Veilige Sport Nederland.

 

Kendo is een competetieve budosport. We trainen hard en eerlijk. Binnen de Kendo wereld is er geen plek voor dopinggebruik. Op nationale,- en internationale toernooien kan getest worden op doping.